دیزل ژنراتور موتورسازان

رونمایی از موتور دیزل چهار سیلندر در شرکت موتورسازان تبریز