سنکرون پارالل دیزل ژنراتور ولوو 500 کاوا آبفا زنجان

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا
سنکرون پارالل دیزل ژنراتور شرکت آب 500 کاوا
سنکرون پارالل دیزل ژنراتور آبفا زنجان 500 کاوا

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور ولوو 500 کاوا آبفا زنجان

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

مشاور پروژه : شرکت مهاب قدس

مدت زمان قرار داد : 13 ساعت مداوم طی یک روز ( ساعت شروع 7 صبح ، ساعت اتمام پس از انجام تست های مربوطه 21 شب). 

موضوع پروژه : نیاز به یک دیزل ژنراتور 680 KVA ، جهت کاهش هزینه ها و افزایش پایداری طرح سنکرون پارالل دیزل ژنراتور های موجود تعریف گردید. 

شرح پروژه : ساخت تابلو سنکرون پارالل جهت سنکرون کردن دو دستگاه دیزل ژنراتور ولوو  TAD1341GE باهم و نیز انجام عملیات سنکرون و پارالل در محل سایت تصفیه خانه توسط تیم خدمات شرکت اسپادنا صنعت در یک روز انجام گردید. سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا | سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا

برد سنکرون مورد استفاده :  به در خواست کارفرما ، برد PLC دیپسی انگلستان مدل DSE8610 MK2 دو دستگاه در تابلو مورد استفاده قرار گرفت.

نحوه اجرا سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا :

  • طراحی نقشه های تابلو سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا با نرم افزار EPLAN و ارائه به شرکت مشاور و کارفرما
  • اقدام به ساخت تابلو سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا، براساس نقشه تابلو مورد تایید قرار گرفته
  • انجام تست QC مطابق دستور العمل این شرکت. سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا
  • انجام تست عملکرد و حفاطت سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا در حضور مشاور و کارفرما
  • انجام عملیات سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا در محل سایت.

نتایج سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا : 

  • سنکرون و پارالل شدن دو دستگاه دیزل ژنراتور در کسری از ثانیه
  • تطبیق بار مصرفی و میزان ژنراتورهای موجود در مدار ( پس از راه اندازی پمپ های تصفیه خانه که بار مصرفی کاهش می یابد ،پمپ ها با یک دستگاه دیزل ژنراتور کار می کنند ).
  • به دلیل اینکه پس از راه اندازی ، جریان راه اندازی کاهش می یابد یکی از دیزل ژنراتورها به صورت رزرو و آماده به کار خواهد بود در نتیجه قابلیت اطمینان سیستم نسبت به وجود یک دیزل ژنراتور 680 KVA به میزان 2 برابر افزایش می یابد.
  • همچنین استهلاک و میزان احتمال خرابی دیزل ژنراتور نیز نصف می گردد. سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا
لطفا جهت اطلاع از لیست قیمت کلیه محصولات و همچنین مشاوره فنی رایگان با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.

09138101421 – 03132355570- 09136462993

فهرست
تماس سریع