برچسب- کوپلینگ مستقیم

کوپله دیزل ژنراتور

کوپله ژنراتور

کوپله کردن به معنای اتصال ایجاد کردن می باشد. کوپله دیزل ژنراتور به معنای ایجاد اتصال بین یک موتور و یک ژنراتور می باشد. coupling یعنی اتصال مکانیکی دو شفت رو در رو و هم راستا یا غیر هم راستا. توسط اتصالات مخصوص شامل تسمه و پولی یا ثابت انعطاف پذیر یا چهارشاخ یا کوپلن در واقع اتصال موتور دیزل به ژنراتور و نصب آن بر روی یک شاسی فلزی قرار می گیرد. و قرار دادن یک تابلو کنترل درکنار آن را به اصطلاح کوپلینگ دیزل ژنراتور می نامند. پس از کوپل...

بیشتر بدانید ...