پروژه های اجرایی شرکت اسپادانا صنعت

شرکت اسپادانا صنعت از بدو تاسیس باهدف جلب رضایت مشتریان ومخاطبان فعال شد وتوانسته است برهمین اساس جایگاه مناسبی درصنعت برق ایران عزیزمان  در زمینه دیزل ژنراتورها وتامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها  داشته باشد. لذا شرح زیر گوشه ای از فعالیت ها و پروژه های دیزل ژنراتور شرکت اسپادانا صنعت  با موضوع فروش و خدمات پس از فروش دیزل ژنراتورها ومولدهای گازی اشاره می گردد.

برخی از پروژهای دیزل ژنراتور اسپادانا صنعت عبارتند از:

1-دیزل ژنراتور 275KVA هشت دستگاه با ژنراتور LeroySomer فرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زنجان)
2-دیزل ژنراتور 630KVA دو دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد(برق منطقه ای زاهدان)
3-دیزل ژنراتور630KVA سه دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Penta سوئد (برق منطقه ای یزد)
4-دیزل ژنراتور500KVA هشت دستگاه  با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(عمران آبشار اسپادانا)

5-دیزل ژنراتور300KVA یک دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (مجتمع تجاری ارکیده)
6-دیزل ژنراتور910KVA چهار دستگاه با ژنراتورMeccalte ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(سنگ و کاشی پرسپولیس)
7-دیزل ژنراتور500KVA دو دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان(پست بانک ایران)
8-دیزل ژنراتور500KVA یک دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اصفهان)

9- دیزل ژنراتور 400KVA دو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Perkinsانگلستان(فولاد مبارکه)
10- دیزل ژنراتور 400KVA چهار دستگاه  با ژنراتور Meccalte یتالیا و موتور Perkins انگلستان (به گزین چهار محال)
11- دیزل ژنراتور 500KVA سه دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورPerkinsانگلستان (تعاونی مسکن توپخانه اصفهان)
12- دیزل ژنراتور 800KVA دو دستگاه با ژنراتورMeccalte و موتورCumminsانگلستان(عمران آبشار_شهرک شهید کشوری)

13–    900KVA یک دستگاه با ژنراتور  Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(موسسه سرم سازی رازی)
14-    500KVA هشت دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)
15-    500KVAسه دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید سنندج)
16-    700KVA  پنج  دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه آزاد شاهرود )

17-    200KVAدو دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتور Cumminsانگلستان(دانشگاه آزاد واحد اراک)
18-   500KVAچهار دستگاه با ژنراتورStamford انگلستان و موتورVolvo Pentaسوئد( دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)
19-   500KVAپنج دستگاه با ژنراتورMarelli ایتالیا و موتورVolvo Penta سوئد(فرودگاه مهرآباد تهران)
20-   400KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

21-   400KVAپنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتور Volvo Penta سوئد(پلایشگاه اصفهان-شرکت ایتوک ایران)
22-مولد گازی2/5 مگاوات پنج دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCummins انگلستان(پروژه عسلویه)
23_    200KVA  سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه خمینی شهر اصفهان)
24_    500KVAهفت دستگاه با ژنراتورLeroySomerفرانسه و موتورVolvo Pentaسوئد(معاونت بهره برداری برق اصفهان)

25_    300KVA  سه  دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(پلایشگاه نفت خرمشهر)
26_    1500KVA یک دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (آب و فاضلاب استان فارس)
27_    300KVA پنج دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شهرداری اهواز )
28-   320KVAدو دستگاه با ژنراتورStamfordانگلستان و موتورCumminsانگلستان(باشگاه شهرداری کرمان)

29-   550KVA سه دستگاه با ژنراتور Meccalte ایتالیا و موتور Perkins انگلستان (آموزش و پرورش استان قم)
30-   300KVA  سه دستگاه  با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان(دانشگاه سنندج)
31-   400KVAدو دستگاه ژنراتورStamford و موتورPerkinsانگلستان(میراث فرهنگی استان اصفهان)
32-   450KVAیک دستگاه با ژنراتورLeroySomer و موتور  Volvo Penta سوئد(برق منطقه ای گیلان)

33-   700KVAدودستگاهFG WILSONانگلستان(علوم پزشکی یزد)
34-    600KVA یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان (صنایع کاشی میبد)
35-    500KVA سه دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(شرکت ماکارانی مک)
36-    500KVA  یک دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Cummins انگلستان

37-    300KVA دو دستگاه با ژنراتور Marelli ایتالیا و موتور Volvo Penta سوئد(دانشگاه زرین شهر )
38-   450KVA یک دستگاه با ژنراتور LeroySomer فرانسه و موتور  Volvo Penta سوئد(آب منطقه ای بافق)
39-   550KVA  یک دستگاه FG WILSON انگلستان(شرکت سابیر)
40-   600KVA  دو دستگاه با ژنراتور Stamford انگلستان و موتور Perkins انگلستان(صنایع کاشی اصفهان)

41-   300KVA  یک دستگاه با ژنراتور Meccalte   ایتالیا و موتور Cummins انگلستان (سیمان سپاهان اصفهان)

این موارد برخی از پروژه های دیزل ژنراتور می باشد که توسط شرکت اسپادانا صنعت گلدشت اجرا گردیده است.

سنکرون پارالل دیزل ژنراتور 500 کاوا آبفا